4 maja, sobota / May 4, Saturday  
19.00 / 7.00 p.m. 
Zakopane Meets Partner Cities 
Finał Wiosny Jazzowej 
Staroniewicz NORTH PARK Feat. Erik Johannessen
Ilona Damięcka & Francesca Bertazzo Hart Kwartet 
Kino Sokół, ul. Orkana 2

Kup bilet/buy a ticket >

ILONA DAMIĘCKA, pianistka, wokalistka, kompozytorka, aranżerka, absolwentka Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracowała z Piotrem Wojtasikiem, Henrykiem Miśkiewiczem, Erikiem Allenem, Tylerem Hornbym, Enrico Tomassim. Występowała na najważniejszych festiwalach jazzowych w Polsce, koncertowała we Włoszech i Szwecji. W 1999 roku została laureatką III Nagrody Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy w Słupsku. Albumy: „Hurry” (2009), „Fifth Side” (2011). Podczas koncertu formacja Ilony Damięckiej przedstawi materiał ze swojej najnowszej płyty „Monk’s Midnight” (2016), na której znalazły się najsłynniejsze tematy giganta jazzowego fortepianu Theloniousa Monka w opracowaniu na duet wokalny i zespół.


FRANCESCA BERTAZZO HART, włoska wokalistka i gitarzystka jazzowa, pedagog. Absolwentka CPM Music Institute w Mediolanie. W 1997-2001 występowała w nowojorskich klubach i na festiwalach jazzowych. Wykłada w Thelonious Monk Jazz School w Vicenza, w Konserwatorium w Weronie oraz George Gershwin Jazz Music School w Padwie.


PAWEŁ UROWSKI, kontrabasista, laureat konkursów Jazz Juniors i Krokus Jazz Festival. Grał m.in. z Maciejem Fortuną, Jerzym Główczewskim, Adamem Wendtem, Irkiem Wojtczakiem, Piotrem Lemańczykiem.

ADAM GOLICKI, perkusista, muzyk sesyjny, występuje z Maciejem Sikałą, Grzegorzem Nagórskim, Przemkiem Dyakowskim, Dominikiem Bukowskim.

Ilona Damięcka – fortepian, śpiew
Francesca Bertazzo Hart – gitara elektryczna, śpiew
Paweł Urowski – kontrabas
Adam Golicki – perkusja


ILONA DAMIĘCKA, pianist, vocalist, composer, arranger, Jazz Institute of Musical Academy in Katowice graduate. Worked with Piotr Wojtasik, Henryk Miśkiewicz, Erik Allen, Tyler Hornby, Enrico Tomassi. Performed on most important jazz festivals in Poland, concerted in Italy and Sweden. In 1999 she became a third Prize laureate of Compositor Contest in the name of Krzysztof Komeda in Słupsk. Albums: „Hurry” (2009), „Fifth Side” (2011). During the concert, her formation will present tracks from newest record “Monk's Midnight” (2016), including most famous themes by jazz piano giant, Thelenious Monk in vocal duet and band arrangement.

FRANCESCA BERTAZZO HART, Italian vocalist and jazz guitarist, educator. CPM Music Institute in Milan graduate. In 1997-2001 she performed in New York clubs and jazz festivals. She gave lectures in Thelonious Monk Jazz School in Vicenza, in Verona Conservatory and George Gershwin Jazz Music School in Padua.

PAWEŁ UROWSKI, contrabassist, Jazz Juniors and Krokus Jazz Festival laureate. Played along Maciej Fortuna, Jerzy Główczewski, Adam Wendt, Irek Wojtczak, Piotr Lemańczyk and others.

ADAM GOLICKI, drummer, session musician, performs with Maciej Sikała, Grzegorz Nagórski, Przemek Dyakowski, Dominik Bukowski.

Ilona Damięcka – piano, vocals
Francesca Bertazzo Hart – electric guitar, vocals
Paweł Urowski – contrabass
Adam Golicki – drums