1 maja, środa / May 1, Wednesday
20.00 / 8.00 p.m.
J.J.Jazzmen (Cz)
Restauracja PRL, ul. Makuszyńskiego 12

J.J.JAZZMEN, czeski zespół jazzu tradycyjnego założony w 1993 roku przez Jana Jirucha ("JJ"). Zadebiutowali projektem „Remembrance of Louis Armstrong”, który odniósł sukces w Czechach, a także w Niemczech, Danii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Anglii i USA. Zespół współpracował z różnymi muzykami, m.in. dawnym partnerem Louisa Armstronga, klarnecistą Joe Muranyim. Po śmierci lidera w 2005 roku, kierownictwo grupy objął jej perkusista Miloš Kejř, a J.J.Jazzmen przedstawił kolejny projekt, „Contemporary New Orleans Sound”, który był prezentowany na festiwalach w Czechach, na Słowacji, w Danii, Niemczech, Austrii, Polsce i Szwajcarii. W 2018 roku do zespołu dołączyła wokalistkaBarbora Vagnerova – jej wspaniały alt i wyczucie swingu szybko zostały docenione przez słuchaczy.

JOSEF POSPIŠIL, puzonista, gra w Big Bandzie Felixa Slovacka i grupie Boom-Band. 

JIŘI MÁSAČEK, czołowy kornecista czeskiego dixielandu. Brał udział w jam sessions z Mike’em Fultonem, Tomem Fisherem, Charliem Fardelą.

ZDENĔK KALHOUS, pianista, grał w zespołach Jazzsanatorium i National Theatre Orchestra.

JAN GREIFONER, znakomity kontrabasista, laureat konkursu Junior Jazz 2002 roku w kategorii „Najlepszy solista jazzowy”. Koncertował w USA na New Orleans Jazz & Heritage Festival.

MILOŠ KEJŘ, perkusista, podczas koncertów w Nowym Orleanie grał z Leroyem Jonesem, Larsem Edegranem, Kerrym Lewisem.

Jiři Másaček – kornet
Josef Pospišil – puzon
Zdenĕk Kalhous – fortepian
Jan Greifoner – kontrabas
Miloš Kejř – perkusja


J.J.JAZZMEN, Czech traditional jazz band established in 1993 by Jan Jiruch (“JJ”). It debuted by “Remembrance of Louis Armstrong” project, which was successful not only in Czech Republic, but also in Germany, Denmark, Switzerland, France, Italy, England and USA. The band worked with many musicians, like Louis Armstrong's old partner, clarinettist Joe Muranyi. After their leader's death in 2005, drummer Miloš Kejř took command and J.J.Jazzmen introduced a new “Contemporary New Orleans Sound” project, which was presented on Czech, Slovak, Danish, German, Austrian and Polish festivals. In 2018, vocalist Barbora Vagnerova joined the group – her tremendous alt and sense of swing quickly were appreciated by listeners.

JOSEF POSPIŠIL, trombonist, performs in Felix Slovacek's Big Band and in Boom-Band formation.

JIŘI MÁSAČEK, head cornet of Czech dixieland. Took part in jam sessions with Mike Fulton, Tom Fisher, Charlie Fardela.

ZDENĔK KALHOUS, pianist, played in Jazzsanatorium and National Theatre Orchestra bands.

JAN GREIFONER, excellent constrabassist, 2002 Junior Jazz competition laureate in “Best jazz soloist” category. Concerted in USA on New Orleans Jazz & Heritage Festival.

MILOŠ KEJŘ, drummer, played along Leroy Jones, Lars Edegran, Kerry Lewis during New Orleans concerts.

Jiři Másaček – cornet
Josef Pospišil – trombone
Zdenĕk Kalhous – piano
Jan Greifoner – contrabass
Miloš Kejř – drums