30 kwietnia, wtorek / April 30, Tuesday
19.00 / 7.00 p.m.
UNESCO International Jazz Day
Inauguracja Wiosny Jazzowej
Mike Russel (USA) Józef Eliasz Funky Group (PL)
Chico Freeman Trio (USA/CH)
Kino Sokół, ul. Orkana 2

Kup bilet/buy a ticket >

JÓZEF ELIASZ, perkusista, aranżer, dyrygent, wykładowca akademicki. Grał z Henrykiem Miśkiewiczem, Maciejem Sikałą, Mike’em Sternem, Karen Edwards. W 1999 roku założył Eljazz Big-Band. W 2012 roku zdobył Platynową Płytę za „In the Rhythm of Chopin”; uznanie przyniósł mu też album z muzyką Komedy, „After The Catastrophe”.

ADAM LEMAŃCZYK, pianista, klawiszowiec, aranżer młodego pokolenia. Współpracuje z wykonawcami jazzu i muzyki pop.

ZBIGNIEW WROMBEL, kontrabasista, gitarzysta basowy, kompozytor. Grał w zespołach String Connection, Walk Away, Air Condition, Vintage Band.

Józef Eliasz – perkusja
Adam Lemańczyk – fortepian, instrumenty klawiszowe
Zbigniew Wrombel – kontrabas, gitara basowa


JÓZEF ELIASZ, drummer, arranger, conductor, academic teacher. He performed with Henryk Miśkiewicz, Maciej Sikała, Mike Stern, Karen Edwards. In 1999 he created Elijazz Big-Band. In 2012 he received Gold record for “In the Rythm of Chopin”; he gained recognition also for “After the Catastrophe” with Komeda's music.

ADAM LEMAŃCZYK, pianist, keyboarder, arranger from young generation. He works with jazz players and pop musicians.

ZBIGNIEW WROMBEL, contrabassist, bass guitarist, composer. He performed in String Connection, Walk Away, Air Condition and Vintage Band.

Józef Eliasz – drums 
Adam Lemańczyk – piano, keyboards 
Zbigniew Wrombel – contrabass, bass guitar