3 maja, piątek / May 3, Friday
19.00 / 7.00 p.m.
Folk & Jazz pod Tatrami
Hania Rybka Folk Band
Leszek Kułakowski Komeda
Kino Sokół, ul. Orkana 2

Kup bilet/buy a ticket >

LESZEK KUŁAKOWSKI, pianista, kompozytor, pedagog, profesor zwyczajny klasy kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dorobek kompozytorski Kułakowskiego obejmuje ponad 150 utworów na różne składy; jego twórczość jest inspirowana jazzem, utworami Krzysztofa Komedy, Fryderyka Chopina, dziełami Trzeciego Nurtu, muzyką religijną i folklorem kaszubskim. Nagrał wiele albumów, m.in. „Chopin & Other Songs”, „Leszek Kułakowski i Kaszubi”, „Komeda in the Chamber Mood”. W programie koncertu znajdą się najsłynniejsze tematy Komedy oraz specjalnie przygotowane fragmenty z jego musicalu „Wygnanie z raju”. Kompozycje te, zrekonstruowane z rękopisów odnalezionych w Holandii, zostały zaaranżowane w formie suity na kwintet jazzowy.

MACIEJ SIKAŁA, czołowy saksofonista tenorowy i sopranowy, lider. Współpracował z Henrykiem Miśkiewiczem, Leszkiem Możdżerem, Lesterem Bowiem, Billym Harperem, Dave’em Liebmanem.

JERZY MAŁEK, trębacz, lider, pedagog. Grał ze Zbigniewem Namysłowskim, Wojtkiem Karolakiem, Tomaszem Szukalskim, Arildem Andersenem, Garym Bartzem, Billym Harperem.

PIOTR KUŁAKOWSKI, kontrabasista młodego pokolenia. Współpracował z Piotrem Wojtasikiem, Januszem Muniakiem, Jarkiem Śmietaną, Tomaszem Szukalskim, Eddiem Hendersonem.

TOMASZ SOWIŃSKI, perkusista, członek zespołów Macieja Sikały, Wojciecha Staroniewicza, Leszka Możdżera, Sławka Jaskułke, Piotra Wojtasika.

Leszek Kułakowski – fortepian
Maciej Sikała – saksofon tenorowy i sopranowy
Jerzy Małek – trąbka, flugelhorn
Piotr Kułakowski – kontrabas
Tomasz Sowiński – perkusja


LESZEK KUŁAKOWSKI, pianist, composer, educator, professor of composition class in Musical Academy in Gdańsk. His achievements cover more than 150 composed pieces for different formations; his works are inspired by jazz, Krzysztof Komeda's music, Fryderyk Chopin, Third stream, religious music and Kashubian folk. He recorded many albums, like “Chopin & Other Songs”, “Leszek Kułakowski i Kaszubi”, “Komeda in the Chamber Mood”. His concert program will include most famous Komeda's themes and special fragments from his musical “Wygnanie z raju”. These compositions, reconstructed from handwritings found in Holland, were arranged in form of suit for jazz quinted.

MACIEJ SIKAŁA, head tenor and soprano saxophonist, leader. Worked with Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Lester Bowie, Billy Harper, Dave Liebman.

JERZY MAŁEK, trumpeter, leader, educator. Played along Zbigniew Namysłowski, Wojtek Karolak, Tomasz Szukalski, Arild Andersen, Gary Bertz, Billy Harper.

PIOTR KUŁAKOWSKI, young generation contrabassist. Performed with Piotr Wojtasik, Janusz Muniak, Jarek Śmietana, Tomasz Szukalski, Eddie Henderson.

TOMASZ SOWIŃSKI, drummer, member of Maciej Sikała, Wojciech Staroniewicz, Leszek Możdżer, Sławek Jaskułke and Piotr Wojtasik's bands.

Leszek Kułakowski – piano
Maciej Sikała – tenor and soprano saxophone
Jerzy Małek – trumpet, flugelhorn
Piotr Kułakowski – contrabass
Tomasz Sowiński – drums