28 kwietnia, niedziela / April 28, Sunday
Grające Dzielnice Zakopanego - koncerty plenerowe
New Market Jazz Band 
Zakopane

12.00 / 12.00 p.m. 
Piknik Jazzowy - koncerty plenerowe 
Max Klezmer Band koncert na 20-lecie 
New Market Jazz Band 
Gugu Park, ul. Piłsudskiego

NEW MARKET JAZZ BAND, grupa dixielandowa powstała w Nowym Targu na początku lat 80. z inicjatywy z lekarza i muzyka Zdzisława „Toni” Macikowskiego (wcześniej prowadził zespół Medicus w Branicach). Ideę grania jazzu szybko wsparł inny lekarz i pianista Jacek Świst, który specjalnie dla potrzeb grupy opanował również grę na trąbce. W latach 1982-85 New Market Jazz Band działał już pełną parą, choć jego skład często ulegał zmianie. W tym okresie tworzyli go m.in. saksofonista Zdzisław Macikowski, trębacz Jacek Świst, klarnecista Witold Śladowski, puzonista Wiesław Gąsior, gitarzysta Maciej Mensfeld oraz znany krakowski pianista i kompozytor Jacek Dybek, twórca wielkiego, wykonywanego do dziś przeboju Konik na biegunach. Obecny skład New Market Jazz Band ukształtował się ostatecznie w 2005 roku. Zespół imponuje pasją muzykowania, młodzieńczą energią i wysokim poziomem artystycznym, każdy ich występ gwarantuje doskonałą zabawę. W jego repertuarze znajdują się nieśmiertelne tematy lat 20. i 30., m.in. Hello Dolly i Mack the Knife. New Market Jazz Band koncertuje w całej Polsce, często wyjeżdża w trasy po Europie. W 2014 roku zespół zdobył Złotą Tarkę w finale konkursu Jazzu Tradycyjnego na XLIV Old Jazz Meeting w Iławie.

Zdzisław „Toni” Macikowski – lider, saksofon sopranowy, śpiew
Robert Oleksy – klarnet
Jacek Świst – trąbka
Wiesław „Wesley” Bieniasz – skrzypce
Jan Bobak – bandżo, śpiew
Jerzy Kliś – fortepian
Andrzej Budz – kontrabas
Mieczysław Świstoń – perkusja


NEW MARKET JAZZ BAND, dixieland group established in Nowy Targ in early 1980s by physician and musician, Zdzisław “Toni” Macikowski (formerly led Medicus band in Branice). Idea of playing jazz music was quickly supported by other physician and pianist, Jacek Świst, who learned trumpet especially for band's needs. In years 1982-85, New Market Jazz Band worked will full force, despite changing squad frequently. During this time, the formation included saxophonist Zdzisław Macikowski, trumpeter Jacek Świst, clarinetist Witold Śladowski, trombonist Wiesław Gąsior, guitarist Maciej Mensfeld and well-known Cracow pianist and composer, Jacek Dybek, creator of grand hit Konik na biegunach, performed to this day. Current New Market Jazz Band squad was formed ultimately in 2005. The band has impressive passion for music making, youthful energy and high artistic merit. Each of their performances guarantees great fun. In repertoire appear immortal themes from 20s and 30s, like Hello Dolly and Mack the Knife. New Market Jazz Band is performing in whole Poland, often touring Europe as well. In 2014 the band was awarded with Złota Tarka in Traditional Jazz competition finale on 44th Old Jazz Meeting in Iława.

Zdzisław „Toni” Macikowski – leader, soprano saxophone, vocals
Robert Oleksy – clarinet
Jacek Świst – trumpet
Wiesław „Wesley” Bieniasz – violin
Jan Bobak – banjo, vocals
Jerzy Kliś – piano
Andrzej Budz – contrabass
Mieczysław Świstoń – drums