1 maja, środa / May 1, Wednesday
13.00 / 1.00 p.m.

Romuald Erenc - gitara / Od wariacji do improwizacji
Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41

ROMUALD ERENC, gitarzysta klasyczny i jazzowy, kompozytor, aranżer, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie gitary. Odbył również studia podyplomowe w Bundesakademie fur Musikalische Jugendbildung w Trossingen (Niemcy); swoje umiejętności doskonalił podczas licznych kursów mistrzowskich w kraju i zagranicą, obecnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w Polsce i poza jej granicami, wykonując i nagrywając rozległy repertuar klasyczny – od dzieł epoki renesansu (m.in. Cypriana Bazylika) do muzyki XX wieku (Ravela, Villi-Lobosa, Domeniconiego). Komponuje własne utwory na gitarę, które ukazują się nakładem duńskiego wydawnictwa Bergmann Edition. Aktywnie działa na polskiej scenie jazzowej, współpracując z Triem pianisty Andrzeja Jagodzińskiego. Jest też współautorem projektu „Chopin on Strings” – wraz z kontrabasistą Piotrem Rodowiczem i skrzypkiem Maciejem Strzelczykiem przedstawił nowatorskie opracowania utworów naszego romantyka na instrumenty strunowe. Projekt ten był prezentowany podczas ubiegłorocznej Wiosny Jazzowej Zakopane i spotkał się z życzliwym przyjęciem słuchaczy. Artysta był trzykrotnie nominowany do nagrody Fryderyka.

Romuald Erenc – gitara akustyczna

ROMUALD ERENC, classical and jazz guitarist, composer, arranger, Musical Academy in Łódź guitar class graduate. Finished postgraduate studies on Bundesakademie fur Musikalische Jugendbildung in Trossingen (Germany), his skills were polished during many master classes in country and abroad, currently a researcher of Adam Mickiewicz University in Poznań. He conducts his own concert activity in Poland and abroad, creating and recording wide-ranging classical repertoire – from renaissance pieces (Cyprian Bazylik and others) to 20th century music (Ravel, Villa-Lobos, Domeniconi). He composes his own guitar tracks, published by Danish Bergman Edition. He's active in polish jazz scene, cooperating with Andrzej Jagodziński's Trio. He's also co-creator of “Chopin on Strings” - with contrabassist Piotr Rodowicz and violinist Maciej Strzelczyk he presented innovative arrangements of our romantic for string instruments. This project was present on last year Jazz Spring Zakopane and received a warm welcome from listeners. Originator of an album that was was nominated three times for Fryderyk award.

Romuald Erenc – acoustic guitar