29 kwietnia, poniedziałek / April 29, Monday
12.00 / 12.00 p.m.
Warsztaty Wokalne z STOART (wydarzenie zamknięte)
Stanley Breckenridge
Czerwony Dwór, ul. Kasparusie 27

30 kwietnia, wtorek / April 30, Tuesday
17.00 / 5.00 p.m.
Stanley Breckenridge Power Set
Hotel Aries & Spa, ul. Zaruskiego 5

STANLEY BRECKENRIDGE, amerykański wokalista, pianista, kompozytor, naukowiec (doktor muzykologii), wykładowca na Wydziale Studiów Afro-Amerykańskich Uniwersytetu Stanowego w Fullerton (Kalifornia), stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Występował we Francji, Japonii, Polsce, na Węgrzech, Litwie i USA. Ma na koncie koncerty z m.in. Nancy Sinatrą, Mahalią Jackson, Marthą Reeves, Larrym McCormickiem, Davidem Ruffinem. Wydał 9 albumów, m.in. „Meditations”, „Solo”, „This Is My Song”, „Reflections”, „Inspirations” oraz „Black and Tan Fantasy” nagrany wspólnie z Jazz Band Ball Orchestra. Napisał muzykę do filmów dokumentalnych, jest autorem prac naukowych i podręczników akademickich. W centrum zainteresowań artystycznych Breckenridge’a leży blues i tradycja jazzu. Jest wytrawnym wykonawcą klasycznych tematów, jego interpretacje łączą żywiołową ekspresję oraz znakomitą techniką wokalną i pianistyczną. Podczas koncertu zaprezentuje utwory własne, standardy jazzu i kilka piosenek polskich.

TEOFIL LISIECKI, kontrabasista, menedżer, promotor jazzu, od 1968 roku związany z legendarnym zespołem Jazz Band Ball Orchestra.KRZYSZTOF DZIEDZIC, perkusista, kompozytor, lider. Grał w grupach Piotra Wojtasika, Janusza Muniaka, Henryka Miśkiewicza. Był stałym członkiem formacji Nigela Kennedy’ego, z którą koncertował na całym świecie i nagrał kilka albumów.

kjk

Stanley Breckenridge – fortepian, śpiew
Teofil Lisiecki – kontrabas
Krzysztof Dziedzic – perkusja


STANLEY BRECKENRIDGE, American vocalist, pianist, composer, scientist (PhD in musicology), lecturer on Afro-American Studies Department of State University in Fullerton (California), scholarship holder of the Polish-American Fulbright Comission. He performed in France, Japan, Poland, Hungary, Lithuania and USA. He was accompanied by artists like Nancy Sinatra, Mahalia Jackson, Martha Reeves, Larry McCormick and David Ruffin. He published 9 records, including “Meditations”, “Solo”, “This Is My Song”, “Reflections”, “Inspirations” and “Black and Tan Fantasy” co-created with Jazz Band Ball Orchestra. He wrote music to documentary films, became an author of academic papers and textbooks. His main interests are blues and jazz tradition. He's an expert classical theme performer, his interpretations connect lively expression with tremendous vocal and piano technique. During concert he will present his own compositions, jazz standards and few polish songs. 

TEOFIL LISIECKI, contrabassist, manager, jazz supporter, since 1968 he's connected with legendary Jazz Band Ball Orchestra.

KRZYSZTOF DZIEDZIC, drummer, composer, leader. He played in Piotr Wojtasik, Janusz Muniak and Henryk Miśkiewicz's groups. He was a regular member of Nigel Kennedy's band, with which he performed around the globe and recorded few albums.

Stanley Breckenridge – piano, vocals
Teofil Lisiecki – contrabass
Krzysztof Dziedzic – drums