27 kwietnia, sobota / April 27, Saturday
21.00 / 9.00 p.m.
Tango & Cash (tango nuevo / new musette)
Karczma Pod Gontem, ul. Kasprowicza 1 a

TRIO AKUSTYCZNE TANGO & CASH, wykonuje muzykę w stylu tango nuevo w oryginalnych aranżacjach. Muzycy dają wyraz swojemu zamiłowaniu do jazzowej improwizacji na bazie nastrojowych kompozycji Astora Piazzolli, Richarda Galliano oraz własnych. Dodatkowo sięgają do korzeni tanga tradycyjnego oraz francuskiej stylistyki New Musette.

PIOTR ŁYSZKIEWICZ, saksofonista, kompozytor; nagrodzony w  VII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy i jako kompozytor w konkursie filmowym 48 Hour Film Project. Współpracował z Marcinem Świetlickim, Mitch & Mitch, Ziemia Planeta Ludzi, The Kurws, P.K.P. Trio, Second Exit, Borją Soto, producentami Bartoszem i Markiem Dziedzicem, Melą Koteluk, Krzysztofem Zalewskim, Oksaną Predko, Kasią Klimczyk, Abduloulayem Badjim, Jamesem Izcrayem, Małymi Instrumentami, Ballady i Romanse oraz Sorry Boys.

BOGUSŁAW ZIĘBA, akordeonista, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Wystąpił z zespołem According To Plan w finale konkursu Jazz Juniors oraz Bielska Zadymka Jazzowa. Z projektem Kazimierskie trio zagrał we Francji na festiwalu Wazzemes Accordion Festival, supportując Richard Galliano Quartet. Z zespołem Max Klezmer Band wystąpił dwukrotnie na Jamajce podczas Jamaica Jazz and Blues Festival Badu oraz na festiwalu muzyki „Adjarra” w Afryce.

JĘDRZEJ ŁACIAK, gitarzysta basowy, kompozytor, absolwent Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Wraz z Kamilem Urbańskim współtworzy Interplay Jazz Duo, które uhonorowane zostało licznymi nagrodami, m.in. Nagrodą Fryderyka, czy Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej. Uczestniczy w wielu projektach artystycznych.

Piotr Łyszkiewicz saksofon
Bogusław Zięba akordeon
Jędrzej Łaciak gitara basowa


TRIO AKUSTYCZNE TANGO & CASH, plays tango nuevo music style in original arrangements. Musicians manifest their love towards jazz improvisation on base of atmospheric compositions of Astor Piazzolla, Richard Galliano and their own. Additionally, they reach out to the roots of traditional tango and French style of New Musette.

PIOTR ŁYZKIEWICZ, saxophonist, composer, awarded in VII International Composer Competition in the name of Krzysztof Komeda and as composer in 48 Hour Film Project competition. He worked with Marcin Świetlicki, Mitch & Mitch, Ziemia Planeta Ludzi, The Kurws, P.K.P. Trio, Second Exit, Borja Soto, producers Bartosz and Marek Dziedzic, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, Oksana Predko, Kasia Klimczyk, Abduloulay Badji, James Izcray, Małe Instrumenty, Ballady i Romanse and Sorry Boys.

BOGUSŁAW ZIĘBA, accordionist, composer, Musical Academy in Krakow graduate. He performed with According To Plan band in Jazz Juniors competition finale and Bielska Zadymka Jazzowa. Along Kazimierskie trio, he performed in France on Wazzemes Accordion Festival, supporting Richard Galliano Quartet. With Max Klezmer Band he played twice on Jamaica during Jamaica Jazz and Blues Festival Badu and on “Adjarra” music festival in Africa.

Piotr Łyszkiewicz – saxophone
Bogusław Zięba – accordion
Jędrzej Łaciak – bass guitar