W tym roku Festiwal szczególnie obfitował w warsztaty dla dzieci. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych widzów aż sześć spotkań ze sztuką ludową. 

Dzieci z pomocą twórców ludowych mogły tworzyć interesujące projekty. Do wycinanki łowickiej, garncarstwa, bibułkarstwa i malarstwa na szkle dołączyły warsztaty malowania na drewnie, czy też projektowanie biżuterii. Była to wyjątkowa okazja, by zapoznać się z sztuką wiecznie żywą. Takie spotkania są szczególnie ważne dla podtrzymywania folkloru i zaznajamiania młodego pokolenia ze sztuką ludową.

fot. Biuro Prasowe 46.MFFZG