10:00 Tradycyjne zabawy dziecięce. Animacje dla najmłodszych. Wioska festiwalowa, namiot plenerowy

11:00 Warsztaty wycinanki łowickiej i zabawki ludowej dla dzieci. Wioska festiwalowa, namiot plenerowy
12:00 Międzynarodowy Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych im. Władysława Trebuni- Tutki. Wioska festiwalowa, scena plenerowa
15:00 Narodowy Dzień Kazachstanu. Wioska festiwalowa
17:00  Koncerty konkursowe PORTUGALIA, FRANCJA, WĘGRY, BUŁAGARIA. Namiot festiwalowy
20:30  Koncerty konkursowe RUMUNIA, USA - WANTA

Koncerty towarzyszące SŁOWACJA, MACEDONIA. Namiot festiwalowy

21:00 Zabawa taneczna. Wioska festiwalowa, namiot plenerowy