10:00 Dźwięki wygrane palcami jednej ręki. Animacje dla najmłodszych. Wioska festiwalowa, namiot plenerowy

10:00 Spotkanie jury festiwalowego z uczestnikami MFFZG. Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, sala obrad
11:00 Warsztaty haftu dla dzieci. Wioska festiwalowa, namiot plenerowy

12:00 Ogłoszenie wyników i koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych. Wioska festiwalowa, scena plenerowa

14:00 Dzień Górali Polskich. Wioska festiwalowa, scena plenerowa
17:00 Koncerty towarzyszące PORTUGALIA, USA-WANTA, ROSJA-JAKUCJA, RUMUNIA Namiot festiwalowy

20:30 Koncerty towarzyszące. Widowisko Chłopcy pośli na zbój w wykonaniu zespołów: Grojcowianie, Zielony Jawor, Zornica oraz SERBIA, KAZACHSTAN, TURCJA. Namiot festiwalowy

21:00 Zabawa taneczna. Wioska festiwalowa, namiot plenerowy