Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy” powstał w 1956 roku i jest najstarszą regionalną grupą artystyczną działającą nieprzerwanie od daty założenia w Nowym Sączu. Członkowie zespołu prezentują folklor ludowy Lachów Sądeckich, grupy etnograficznej, która uważana jest za przejściową między góralszczyzną, a nizinną ludnością Małopolski. Powstała w wyniku wielowiekowego wzajemnego oddziaływania i mieszania się elementów pasterskiej kultury karpackiej z rolniczą, nizinną. Od północy grupa lachowska graniczy z regionem Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich, od wschodu z Pogórzanami i regionem łemkowskim. Granicę południowo-wschodnią wyznaczają tzw. Górale Sądeccy, a zachodnią – Zagórzanie. Region usytuowany jest w kotlinie sądeckiej, otoczonej pasmem gór Beskidu Sądeckiego.


Podczas MFFZG w Zakopanem zespół z Nowego Sącza zaprezentuje widowisko pt. "Zrękowiny". Jest to obrzęd, który w tradycyjnej kulturze wieńczył wiele wcześniejszych rytualnych spotkań przedmałżeńskich, jak: zaloty, zwiady, swaty i zmówiny.
Najważniejszym momentem w tej uroczystości było błogosławieństwo, a po nim złożenie przez przyszłych małżonków przysięgi wspólnego życia i dozgonnego związku. Obrzędowi towarzyszyło wiele rytualnych gestów i czynności, takich jak: podanie rąk przez ojców jako znak zgody co do wszystkich wcześniejszych ustaleń związanych z wianem, posagiem, weselem; wymiana podarków między młodymi oraz toasty pochwalne za ich pomyślność. Zrękowiny były okazją do wspólnej zabawy i tradycyjnych tańców lachowskich, które w opracowaniu choreograficznym zaprezentowane zostaną przez zespół na festiwalowej scenie. Publiczność zobaczy tańce młodych, jak polka z nogi, szewc, szarpok czy polka podmajder a także wściekła polka, które przeplatają się z tańcami starostów: tramelpolka, krzyżok.

Zespół „Lachy” wystąpi w kat. II – zespołów artystycznie opracowanych.