Fundacja od 26. lat promuje turecką kulturę, zarówno w naukowy, jak i artystyczny sposób. Uczy tańca ludowego począwszy od wieku przedszkolnego, dla różnych grup wiekowych prowadzi kursy z zakresu teorii i praktyki tańców ludowych, muzyki ludowej i teatrów ludowych. Aktywnie promuje na arenie krajowej i międzynarodowej tureckie grupy folklorystyczne, współpracuje z badaczami i ekspertami, organizuje konferencje, panele dyskusyjne i koncerty, a za swoją działalność była wielokrotnie nagradzany.

Prowadzony przez nią zespół „Motif” dwukrotnie zdobył I miejsce podczas zakopiańskiego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (w 2001 i 2007 r.).

Podczas tegorocznego Festiwalu “Motif” zaprezentuje program oparty na folklorze kilku górskich prowincji Turcji: Gaziantep, Bingol, Tokat i Trabzon oraz miasta Fethiye w prowincji Muğla. Widzowie m.in. zostaną wtajemniczeni w nadnaturalne umiejętności tureckiego szamana, następnie obejrzą radosny taniec pasterzy z gór Nur położonych w południowej Turcji, a także serię tańców związanych z folklorem mieszkańców innych pasm górskich wybranych prowincji („Halay”, „Teke”, „Omuz Halayi”, „Horon”).