Modlitwa o pokój wpisała się już na stałe w program Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Gospodarzem tego modlitewnego spotkania było Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Członkowie zespołów występujących podczas 48.MFFZG wspólnie odśpiewali pieśni oraz odmówili modlitwy w intencji pokoju. Po nabożeństwie wszystkie grupy zaprezentowały swoje programy artystyczne na placu kościelnym. Nie zabrakło licznie zebranej publiki, która gromkimi brawami nagradzała występujące zespoły.