Podczas konferencji prasowej z udziałem Zastępców Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszki Nowak-Gąsienicy oraz Wiktora Łukaszczyka zostały ogłoszone wyniki konkursowych zmagań zespołów w ramach 48. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Werdykt odczytała przewodnicząca jury dr Bożena Lewandowska.

W 48 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 18 zespołów, w tym 14 zagranicznych i 4 zespoły polskie.

Jury w składzie:

PRZEWODNICZĄCA:
dr Bożena Lewandowska - Polska
Etnomuzykolog, wykładowca w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

CZŁONKOWIE:
mgr Miklós Braun -  Węgry

Choreograf, przewodniczący Stowarzyszenia Sztuk Folklorystycznych Zoltán Kodály. Nauczyciel w College'u w Egerze.

mgr Jozef  Burić – Słowacja
choreograf, reżyser, wieloletni dyrektor Festiwalu w Vychodnej, pracownik naukowy Narodowego Centrum Oświaty w Koszycach

mgr Elżbieta Chodurska – Polska
Etnograf. Wieloletni Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

dr Mircea Cimpeanu – Rumunia
folklorysta, Kierownik Centrum Kultury w Cluj-Napoca, nauczyciel gry na instrumentach ludowych w Akademii Muzycznej Gheorghe Dima w Cluj-Napoca

dr Evgenia Grancharova -  Bułgaria
choreograf,pracownikInstytutuEtnologii i FolklorystykiBułgarskiej Akademii Nauk

mgr inż. Jan Karpiel- Bułecka - Polska 
Muzyk podhalański, artysta, architekt. Znawca folkloru karpackiego.

doc.Bülent Kurtişoğlu  - Turcja
choreograf, pracownik naukowy Wydziału Tureckich Tańców Ludowych w Państwowym Konserwatorium Muzyki Tureckiej Uniwersytetu Technicznego w Istambule

mgr Jean Roche - Francja
Folklorysta, ekspert do spraw UNESCO, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Gannat we Francji

Sekretarz Jury Bernadetta Strzałkowska


Program każdego zespołu uczestniczącego w konkursie był przedmiotem bardzo wnikliwej analizy Jury.

Doceniając wartości etnograficzne i wysoki poziom artystyczny, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

ZŁOTE CIUPAGI

oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000PLN

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

„Dolina” (Słowacja)

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

„Orballo” (Hiszpania)

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

„Szőkős” (Węgry)

SREBRNE CIUPAGI:

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

„Skalni” ( Polska)

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

„Siumni” (USA)

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

„Sredetz” (Bułgaria)

BRĄZOWE CIUPAGI:

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

dwie równorzędne Brązowe Ciupagi otrzymują

„Słopnicki Zbyrcok” (Polska)

“Qypyrllinjtë E Roshnikut” (Albania)

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

Nie przyznano

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

„Ankira Anadolu” (Turcja)


WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE W POSTACI PARZENICY GÓRALSKIEJ

Jury przyznało:

zespołowi „Spod Kicek” ( Polska)

za wierne odtworzenie bogatej obrzędowości weselnej

„Tim Muhibah Anklung” (Indonezja)

za bogactwo i oryginalność indonezyjskiej tradycji muzycznej

„Punjabi Folk Dance Academy (Indie)

za prezentację hinduskich tradycji: muzycznej i tanecznej

„Junii Cetății” (Rumunia)

za szacunek dla przekazu tradycyjnej kultury własnego regionu

“Terengi (Rosja)

za plastyczne odtworzenie lokalnych tradycji oraz bogactwo kostiumów

„Aria Di Casa Nostra” (Włochy)

za żywiołową prezentację folkloru tanecznego

„Ballet Folklorico De Occidente Corazon De Jalisco” (Meksyk)

za rekonstrukcję elementów tradycji azteckiej

„Hedmark Danselag” (Norwegia)

za pielęgnowanie tradycji tanecznych i muzycznych swojego regionu

„Przyszowianie” ( Polska)

za zgodne z tradycją przekazanie folkloru tanecznego

Jury z satysfakcją stwierdza, że prezentowane programy charakteryzowały się wysokim i wyrównanym poziomem. Bogactwo kulturowe krajów biorących udział w konkursie znalazło odbicie w wielkiej różnorodności śpiewu, tańców i muzyki. Oglądaliśmy rzadziej występujących na zakopiańskiej scenie artystów z Norwegi, Albanii, Rosji, Indii i Indonezji, co znacząco wsparło edukacyjną misję Festiwalu. Podkreślamy znaczenie konferencji naukowej, odbywającej się co roku pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cieszy nas zainteresowanie publiczności wszystkimi programami prezentowanymi na scenie festiwalowej. Wielkie podziękowania należą się Władzom miasta za gościnność i nieustającą życzliwość dla festiwalowych działań, a organizatorom za możliwość przeżycia wielu emocji związanych z zakopiańskim festiwalem. Mamy nadzieję, że za rok znowu spotkamy się pod Giewontem.

Załączniki