Okręg Braszów (rum. Braşov) leży w centralnej Rumunii. W jego zachodniej części znaleźć można jeden z najstarszych zabytków archeologicznych kraju- twierdzę Rupea. Zachowane mury zamku pochodzą z czasów średniowiecznych, ale badacze doszukali się wokół twierdzy śladów ludzkich osiedli z Paleolitu i wczesnego Neolitu. Zakłada się, że pierwsze skupiska ludzi mogły zamieszkiwać okolicę nawet 5500 lat przed naszą erą. Osadzona na bazaltowym wzniesieniu cytadela stanowiła bezpieczne schronienie dla okolicznej ludności podczas długiej i burzliwej historii zmieniającego często właścicieli regionu.

Okręg Braszów znajduje się w paśmie górskim Fogarasze. Najwyższym ich szczytem jest wnoszący się 2544 m n.p.m. Moldoveanu. W cieniu dawnych murów twierdzy i w otoczeniu wielu innych pięknych zabytków powołano do działania zespół „Junii Cetății”. Początkowo był to męski chór (1961 r.), do którego wkrótce dołączyły kobiety, następnie w repertuarze znalazły się także tradycyjne tańce. W czasie swojej ponad pięćdziesięcioletniej historii zespół wypracował sobie zasłużona renomę, zdobywając uznanie i nagrody na wielu festiwalach. Choć w założeniu był zespołem młodzieżowym, to wielu jego członków dorosło nie opuszczając jego składu lecz dzieląc się nieustannie swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami.

Program grupy jest bardzo bogaty i obejmuje wiele lokalnych pieśni i tańców. Dla gości MFFZG zespół przygotował niezwykłe przedstawienie- tradycyjne wesele. Warto zaznaczyć, że obrzędy weselne w tym regionie są rozbudowane i potrafią trwać wiele dni angażując całą lokalną społeczność. Pieśni, tańce, barwne i bogate stroje- to wszystko może z jednej strony oszołomić niezaznajomionego z rumuńskimi tradycjami widza, z drugiej jednak potrafi oczarować i „zarazić” miłością do kultury tego kraju.

Zespół zaprezentuje się w kategorii I - tradycyjnej.