ERIC MARIENTHAL
W 1995 został laureatem nagrody Berklee Distinguished Alumnus Award za wybitne osiągnięcia w muzyce współczesnej. Od tej pory występował w ponad 75 krajach, nagrał 14 solowych płyt, a także pojawiał się na setkach innych płyt, w filmach, programach telewizyjnych, a także współtworzył komercyjne jingle.

*************************************

In 1995, he was awarded the Berklee Distinguished Alumnus Award for outstanding achievements in contemporary music. He has since gone on to perform in over 75 different countries, recorded 14 solo CDs, as well as made an appearance on hundreds of records, films, television talent shows, and collaborated on commercial jingles.


AMC TRIO + Samuel Marincak

AMC Trio z powodzeniem wypracował swoje własne, bardzo charakterystyczne brzmienie oraz muzyczny styl. Ich kompozycje odwołują się do surowych emocji oraz inspirujących wątków narracyjnych. Pomimo głębokiego zakorzenienia w słowackiej kulturze, ogólny charakter ich kompozycji wyraźnie nacechowany jest wartościami uniwersalnymi, tym bardziej, że Trio stara się znacznie wykraczać poza tradycyjne techniki jazzowe konsekwentnie dążąc do uzyskania prawdziwie wielotonowego brzmienia. Muzyka ta opiera się na wariacjach i płynnej melodyjności przetworzonych motywów, czerpiąc inspirację zarówno z muzyki popularnej, klasycznej, wschodnio-słowackiego folku, a nawet z dźwięków natury, narracji literackiej, metafizyki, i niemal wszystkiego, co tylko może zaoferować głębię estetycznych wrażeń.


Skład zespołu:

Peter Adamkovic - fortepian

Martin Marincak - gitara basowa

Samuel Marincak - gitara

Stanislav Cvanciger - perkusja


*************************************************************


AMC Trio has successfully developed its own distinctive sound and style. Its compositions are evocative of raw emotions and inspiring narratives. Despite being deeply rooted in Slovak culture, there is something openly universal in overall character of their compositions, as the trio ventures far beyond traditional jazz techniques and strives for a truly multi-genre sound. Their music draws on variations and the smooth tunefulness of the processed themes, frequently drawing inspiration from popular and classical music, Eastern Slovak folk music tunes, or even from the sounds of nature, literary themes, spirituality at large, and just about anything that holds aesthetic appeal.

The line-up

Peter Adamkovic - piano

Martin Marincak - bass

Samuel Marincak - guitar

Stanislav Cvanciger - drums