Saksofonista i klarnecista, kompozytor, aranżer. Jeden z najlepszych saksofonistów altowych Europy. Karierę jazzową rozpoczynał na początku lat 70. od współpracy z zespołem Jazz Carriers i Studiem Jazzowym Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Współpracowął z wybitnymi polskimi muzykami, m.in. E. Bem, Jagodzińskim, Śmietaną, Karolakiem, a także światowymi gwiazdami, jak Mino Cinelu, Pat Metheny, czy David Murray. Ptaszyn specjalnie dla niego skomponował „Altissimonica” – koncert na saksofon improwizujący i orkiestrę symfoniczną. W roku 2001 Miśkiewicz otrzymał statuetkę Fryderyka za płytę „Lyrics”, a w 2004 jako Jazzowy Muzyk Roku. W roku 2007 nagrał dwie płyty: „Jazzsinfonica” oraz „Full Drive 2”. W 2012 otrzymał Fryderyka jako Artysta Rokunominację i nominację za album „Full Drive 3”. Jest wielokrotnym zwycięzcą ankiety Jazz Top jako najlepszy saksofonista altowy i klarnecista.

*****************************************************************

A saxophonist and clarinetist, composer, arranger. One of the best alto saxophone players in Europe. His jazz career commenced in the early 1970s, when he started  collaborating with the Jazz Carriers band and the Jazz Studio of Jan Ptaszyn  Wróblewski. He worked alongside eminent Polish musicians, e.g. Ewa Bem, Jagodzinski, Śmietana, Karolak, as well as with the world stars such as Mino Cinelu, Pat Metheny, and David Murray. Ptaszyn Wróblewski had composed especially with him in mind  "Altissimonica" - a concert for an improvisation saxophone and symphony orchestra. In 2001, Miśkiewicz received the Fryderyk's Award statuette for his "Lyrics", and in 2004, for the Jazz Musician of the Year accolade. In 2007, he recorded two albums: "Jazzsinfonica" and "Full Drive 2". In 2012, he received the Fryderyk’s Award statuette as the Artist of the Year, and was nominated for his album "Full Drive 3". He is also a multiple winner of the Jazz Top poll as the best alto saxophonist and clarinet player.