Zespół został założony w 1980 r. Do stałego repertuaru zespołu należą utwory tradycyjnego ragtime’u, muzyki klasycznej, swingu, dixielandowego jazzu. Oprócz pielęgnowania tradycji ragtime’u, członkowie zespołu chętnie wykonują utwory z innych tradycyjnych gatunków muzyki amerykańskiej. Grają humorystyczne adaptacje oraz parodie klasycznych utworów muzycznych, takich jak Walc nad Modrym Dunajem Straussa, Taniec z szablami  Chaczaturiana, Tańce Węgierskie Brahmsa, czy Czardasz Montiego. Niedawno ich repertuar został poszerzony o węgierski folk i różnorodne utwory światowych kompozytorów. Zespół grywa zarówno na Węgrzech jak i zagranicą. Koncertowali w Wielkiej Sali Filharmonii Berlińskiej, odbyli tournee w Anglii i USA, a także na Wyspach Kanaryjskich. Występują na festiwalach, grywają w klubach jazzowych m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Polsce, we Włoszech.


********************************************************************************


The Band was established in 1980. Its regular repertoire comprises some pieces of traditional ragtime, classical music, swing melodies, Dixieland music, as well as instrumental solos. Apart from nurturing the traditions of ragtime music, the Band is  also happy to perform pieces from other traditional American genres. They play humorous adaptations and parodies of classical music pieces like Strauss’ Blue Danube Waltz, Khachaturian’s Sword Dance, Brahms’ Hungarian Dances, and the Monti Csardas. Recently, their repertoire has been expanded by Hungarian folk and a diversity of world music pieces. The Band gives concerts both on its home turf and abroad. They have performed so far at the Great Hall of the Berlin Philharmonic, toured England and the USA, and strayed even into the Canary Islands, as well as attend various festivals, and play in jazz clubs in e.g. Germany, Switzerland, Poland, Italy.