29 kwietnia, Jazz & Latin Day

17:00 / 5 p.m.

Dębski, Ścierański, Sudnik, Krzyżanowski “Four Duets Project”

19:00 / 7 p.m.

Piotr Wyleżoł Band

Qyavy