HISZPAŃSKA DUSZA – POLSKIE SERCE

Udana próba połączenia jazzu granego przez znakomitych polskich artystów z południowym temperamentem hiszpańskiej wokalistki Laury Cubi Villeny. Niecodzienny skład zespołu (saksofon tenorowy, akordeon, kontrabas), gorące rytmy i fenomenalny wokal gwiazdy z Walencji, z jego zmysłową barwą, siłą i dramatyzmem, to tylko niektóre walory tego intrygującego projektu. Program koncertu wypełnią kompozycje Adama Wendta do tekstów Laury Cubi inspirowane tangiem, muzyką hiszpańską i jazzową. Usłyszymy również tematy Astora Piazzolli i francuskiego wirtuoza akordeonu Richarda Galliano. Projekt spotkał się ze znakomitym przyjęciem na festiwalach muzyki hiszpańskiej, festiwalach jazzowych, w filharmoniach w Opolu i Jeleniej Górze oraz w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Był także prezentowany na antenie TVP Szczecin. 


Skład:
Laura Cubi Villena – śpiew
Adam Wendt – saksofon tenorowy
Jarosław Stokowski – kontrabas
Paweł Zagańczyk – akordeon


SPANISH SOUL - POLISH HEART 

A successful attempt at having the jazz played by outstanding Polish musicians combined with the southern temperament of the Spanish vocalist Laura Cubi Villeny. A rather unusual line-up of the band (tenor saxophone, accordion, double bass), hot rhythms and a truly phenomenal sound of the star vocalist from Valencia, with its sensually riveting tonality, inner strength and dramatism, are just a few of the key features of this intriguing Project. The concert is to feature compositions by Adam Wendt to Laura Cubi's texts, inspired by tango, Spanish, and jazz music; also the themes by Astor Piazzolla, and the French accordion virtuoso - Richard Galliano. The Project was extremely well received at the Spanish music festivals, numerous jazz festivals, at the philharmonics in Opole and Jelenia Góra, as well as in the United Kingdom and Spain. It was also aired by TVP Szczecin.

Team:
Laura Cubi Villena - vocal
Adam Wendt - tenor saxophone
Jarosław Stokowski - double bass
Paweł Zagańczyk - accordion