• KINO MIEJSCE

I POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 10.30 – 13.00

II POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 14.00 – 16.00

III POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 17.00 – 19.00


  • CZERWONY DWÓR

POKAZ FILMU „POŻEGNANIE JESIENI”

GODZ. 17.00

Reż. Mariusz Treliński

1990 rok 98 min.

Film „Pożegnanie jesieni” jest adaptacją powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza pod tym samym tytułem. To ponura groteska o nadchodzącym przeobrażaniu świata bohaterów Pożegnania jesieni. Wg. autora dotychczasowy porządek świata ulega rozkładowi , zostaje zburzony, ale następujący po rewolucji syndykalistyczno-komunistycznej świat nie jest lepszy. Obawy autora książki okazały się uzasadnione, a sam Witkiewicz stał się ofiarą ponurej wizji oraz spełniającej się rzeczywistości nadchodzącej w naszej części Europy.

Film prezentujemy z okazji 90 rocznicy śmierci S.I. Witkiewicza.

Po pokazie spotkanie z Marią Pakulnis i Bogdanem Mozerem. Spotkanie poprowadzi Jerzy Arma-ta.


  • KINO MIEJSCE

POKAZ SPECJALNY„JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA”

GODZ. 20.30

Reż. Damian Nenow

2018 rok 85 min.

Oparta na książce Ryszarda Kapuścińskiego historia reportera realizującego swoją misję w ogarniętej wojną Angoli w 1975 roku. Podczas wyprawy Kapuściński zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora. To po-zwoli mu narodzić się ponownie, zarówno jako pisarzowi, jak i człowiekowi. Pod względem for-malnym film jest stylizowaną animacją z fragmentami zdjęć dokumentalnych. Za pomocą narracji animacyjnej opowiedziano historię dziejącą się w przeszłości oraz oddano surrealistyczne realia wojny. Dokument pozwolił autorom uwzględnić pamięć tych, którzy przeżyli, a historii dodać realizmu.

Po pokazie spotkanie z twórcami filmu. Spotkanie poprowadzi Jerzy Armata.